Меню

Силабуси. Освітній рівень: другий (магістерський)

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 1 рік 4 місяця
на основі: освітнього ступеня бакалавр.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ECTS Форма підсумкового контролю Силабус
Англійська мова 3 кредити Екзамен PDF
Бездротова та мобільна безпека 3 кредити Екзамен PDF
Веб-безпека 4 кредити Екзамен PDF
Господарське право 3 кредити Залік PDF
Захист інтелектуальної власності 3 кредити Екзамен PDF
Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами 3 кредити Залік PDF
Презентація та обробка знань 3 кредити Залік PDF
Розширена мережева та хмарна безпека 4 кредити Екзамен PDF
Технології управління безпекою бізнес-процесів 3 кредити Залік PDF
Цифрова криміналістика 4 кредити Екзамен PDF
Тестування на проникнення та етичний хакінг 4 кредити Екзамен PDF
Переддипломна практика 15 кредитів Залік PDF
Атестація 15 кредитів Захист кваліфікаційної роботи PDF

Вибіркові навчальні дисципліни