Меню

Силабуси. Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 3 роки 10 місяців
на основі: повної загальної середньої освіти.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ECTS Форма підсумкового контролю Силабус
Історія та культура України 4 кредити Екзамен PDF
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 кредити Залік PDF
Іноземна мова 16 кредитів Залік, Екзамен PDF
Фізика 6 кредитів Екзамен PDF
Філософія 4 кредити Екзамен PDF
Вища математика 12 кредитів Залік, Екзамен PDF
Фізичне виховання 12 кредитів Залік PDF
Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3 кредити Екзамен PDF
Алгебра програмування 3 кредити Екзамен PDF
Програмування 4 кредити Екзамен PDF
Розробка та аналіз алгоритмів 6 кредитів Екзамен PDF
Фізичні основи технічних засобів розвідки 6 кредитів Залік PDF
Інформаційна безпека держави 5 кредитів Залік PDF
Математичні основи криптології 6 кредитів Залік PDF
Основи побудови та захисту сучасних операційних систем 4 кредити Екзамен PDF
Введення в мережі 5 кредитів Екзамен PDF
Технології програмування 10 кредитів Залік, Екзамен PDF
Основи побудови та захисту мікропроцесорних систем 5 кредитів Залік PDF
Менеджмент інформаційної безпеки 6 кредитів Екзамен PDF
Основи математичного моделювання систем безпеки 4 кредити Залік PDF
Основи криптографічного захисту 4 кредити Залік PDF
Безпека в інформаційно-комунікаційних системах 5 кредитів Екзамен PDF
Інформаційні системи та інтернет технології 7 кредитів Залік, Екзамен PDF
Комплексні системи захисту інформації 4 кредити Залік PDF
Безпека інтернет-речей 4 кредити Екзамен PDF
Організація і безпека баз даних 4 кредити Залік PDF
Основи стеганографічного захисту інформації 3 кредити Залік PDF
Організаційне забезпечення захисту інформації 3 кредити Залік PDF
Комплексний тренінг 6 кредитів Залік PDF
Бізнес інтеллідженс 4 кредити Екзамен PDF
Датамайнінг в системах безпеки 3 кредити Залік PDF
Виробнича практика 6 кредитів Залік PDF
Атестація 3 кредити Захист кваліфікаційної роботи PDF

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ