Меню

Підвищення кваліфікації викладачами кафедри

Викладачі кафедри з “1” грудня 2021 року по “25” грудня 2021 року успішно пройшли міжнародне стажування в Університеті у Бєльсько-Бялій (Республіка Польща).

Мета відрядження за кордон (програма стажування): підвищення кваліфікації в галузі кібернетичної та інформаційної безпеки, розробки та впровадження автоматизованих систем Розширення знань в галузі інформаційних технологій, вивчення нових підходів та принципів безпеки інформаційних технологій.

Під час проведення стажування були відпрацьовані наступні завдання:

− ознайомлення з особливостями організації навчального процесу із використанням інноваційних інформаційних технологій на кафедрі інформатики та автоматики;

− вивчення досвіду впровадження проектного підходу в організації навчального процесу в європейських університетах;

−  ознайомлення з навчальними аудиторіями та навчально-методичним забезпеченням лабораторії технічного захисту інформації кафедри інформатики та автоматики, лабораторії телекомунікації та комп’ютерних мереж кафедри інформатики та автоматики;

− ознайомлення з науковими напрямками досліджень кафедри інформатики та автоматики Університету у Бєльсько-Бялій;

− підготовка тез доповіді на міжнародну конференцію “Inżynier XXI wieku”.

Викладачі кафедри Кібербезпеки та Інформаційних технологій успішно підвищили кваліфікацію врамках Програми Академії Cisco. Вони прослухали курси “CCNA CyberOps” та “Network Security” і виконали завдання СТЕМ-практики з безпеки мереж та аналітики вторгнень в мережі.

Навчання відбувалося на базі академії Cisco у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний iнститут».

На прикінці червня 2021 року викладачами кафедри було отримано відповідні сертифікати щодо підвищення кваліфікації у обсязі 180 годин.

Евсеев260621

Королев-260621

Король-260621

Милов-260621

Ткачов-260621

Хвостенко-260621

Шматко-260621

Семендяй-260621