Меню

Нормативні документи

Законодавство України

НАЗВА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
Стратегії національної безпеки України (затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015) (п. 2, пп. 4.12-4.13, HTML
Стратегії кібербезпеки України” (Введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2016 року №96/2016) (п. 3-4) HTML
Закону України “Про національну безпеку (2018) HTML

Документи та накази МОН України

НАЗВА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
Наказ МОН України № 208-л від 11.10.2017 р. “Про ліцензування освітньої діяльності” PDF
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України № 1074 від 04.10.2018 р.). Загальні характеристики та компетентності випускника відповідають чинному стандарту PDF

Документи та положення НТУ ХПІ

НАЗВА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
Графік організації освітнього процесу DOCX
Методичні рекомендації щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни DOC
Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження та оновлення освітніх програм PDF
Місія університету PDF
План заходів із запобігання та протидії булінгу НТУ ХПІ PDF
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін DOC
Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету від 23.02.2018 DOC
“Положення про академічну мобільність DOC
Положення про гаранта освітньої програми DOC
Положення про кафедру DOC
Положення про Навчальну лабораторію «Інноваційний кампус» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» DOCX
Положення про організацію освітнього процесу 27.01.2017 DOC
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників національного технічного університету “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” DOCX
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання DOC
Положення про порядок ліквадації акедемічної заборгованості в НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» DOCX
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін від 23.02.2018 DOC
Порядок подання та розгляду, реагування на доведені випадки булінгу НТУ ХПI PDF
Проект положення про порядок визнання результатів неформальної та інформальної освіти у НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» DOCX

Корисні посилання

Корисні посилання Посилання на документ
Бібліотека HTML
Питання запобігання корупції HTML